23042/ Uwaga, ryzyko zamarźnięcia myjni. Cyrkulacja wyłączona z powodu awarii pompy lub czujnika cyrkulacji

ID Alarm Kategoria Poziom
23042 Uwaga, ryzyko zamarźnięcia myjni. Cyrkulacja wyłączona z powodu awarii pompy lub czujnika cyrkulacji Cyrkulacja error

Powód wystąpienia alarmu

Został uruchomiony jeden z [trybów awaryjnych][1] pracy cyrkulacji, wywołany błędem numer 21 lub 27.

Czy myjnia działa?

Tak, ale cyrkulacja na myjni jest całkowicie wyłączona przez co może dojść do zamarznięcia wody w wężach i lancach.

Czynności do wykonania przez operatora

Comments