23028/ Ryzyko uszkodzenia pompy! Włączony tryb ignorowania alarmów cyrkulacji.

ID Alarm Kategoria Poziom
23028 Ryzyko uszkodzenia pompy! Włączony tryb ignorowania alarmów cyrkulacji. Cyrkulacja error

Powód wystąpienia alarmu

Został uruchomiony jeden z trybów awaryjnych pracy cyrkulacji, wywołany błędem numer 21 lub 27.

Czy myjnia działa?

Tak, ale pompa cyrkulacji wody może zostać uszkodzona w przypadku pracy na zbyt niskim ciśnieniu lub na suchobiegu.

Czynności do wykonania przez operatora

Comments