23025/ Kocioł: Niska temperatura wody w kotle

ID Alarm Kategoria Poziom
23025 Kocioł: Niska temperatura wody w kotle Kocioł error

Powód wystąpienia alarmu

Temperatura na kotle spadła poniżej zalecanego poziomu. Może to być spowodowane - bardzo dużym, chwilowym obłożeniem myjni.

Czy myjnia działa?

Tak, ale niektóre systemy pracujące na ciepłej wodzie pracują w trybie awaryjnym (ogrzewanie posadzki, zbiornik wody z proszkiem, ciepła cyrkulacja)

Czynności do wykonania przez operatora

  1. Sprawdź czy funkcja podgrzewania wody CO w kotle działa poprawnie.
  2. Upewnij się, że nie ma przerw w dostawie gazu.
  3. Sprawdź czy ustawiona temperatura kotła nie jest za niska

Czynności do wykonania przez serwis

  1. Sprawdź alarmy na kotle.
  2. Sprawdź czy wystąpiła awaria systemu odcinającego gaz.

Comments