23023/ Przekroczony czas napełniania studni cyrkulacji.

ID Alarm Kategoria Poziom
23023 Przekroczony czas napełniania studni cyrkulacji. Cyrkulacja error

Powód wystąpienia alarmu

Zbiornik wody cyrkulacji nie został uzupełniony do odpowiedniego poziomu (określanego przez elektroniczny pływak zbiornika cyrkulacji), mimo otwartego elektrozaworu dolewania wody do zbiornika.

Czy myjnia działa?

Tak, ale ilość wody w zbiorniku cyrkulacji może być niewystarczająca do poprawnej pracy cyrkulacji co może spowodować wejście w tryb awaryjny.

Czynności do wykonania przez operatora

Comments