Skip to content

Przygotowanie myjni do zimy

Okresowe czynności konserwacyjne

Na tej stronie znajdziesz informację dotycząceczynności jakie należy wykonać na myjni aby zimą jej użytkowanie przebiegało bezproblemowo.

Ważna informacja!

Uruchomienie i poprawna praca systemów zapobiegających zamarzaniu i umożliwiających korzystanie z myjni zimą wymaga przeprowadzenia rutynowych czynności konserwacyjnych zarówno przed rozpoczęciem sezonu zimowego (gdy temperatury nocą regularnie spadają poniżej 5st C - zazwyczaj przełom października/listopada) jak i w trakcie jego trwania. Poniżej opisane są najważniejsze czynności.

Czynności do wykonania

Czyszczenie zbiornika/studni cyrkulacji antyzamarzaniowej

Przed początkiem sezonu zimowego należy wyczyścić zbiornik cyrkulacji znajdujący się w zależności od wariantu:

 • w obudowie myjni w formie pojemnika ze stali nierdzewnej,
 • pod ziemią w sąsiedztwie urządzenia w postaci studzienki.

Test pracy systemu cyrkulacji antyzamarzaniowej

Przed początkiem sezonu zimowego należy sprawdzić, czy system cyrkulacji działa poprawnie, w tym celu należy:

 • wejść w zakładkę Myjnia -> Temperatura i ustawić ustawić temperaturę załączenia systemu cyrkulacji na wyższą o kilka stopni od obecnej temperatury zewnętrznej,
 • przechodząc od stanowiska do stanowiska sprawdzić, czy system cyrkulacji działa prawidłowo na każdym z pistoletów.
 • po zakończeniu testu przywrócić standardową nastawę temperatury załączenia systemu na 2st C

Kontrola poprawnej pracy termowentylatorów (ogrzewaczy)

Przed początkiem sezonu zimowego należy sprawdzić, czy termowentylatory są włączone i czy działają poprawnie. W tym celu należy:

 • sprawdzić, czy bezpiecznik wentylatora jest włączony,
 • sprawdzić ustawienie termostatu - zalecana nastawa to 15 st. C żeby ograniczyć kondensację wewnątrz urządzenia,
 • sprawdzić, czy termowentylator się uruchamia (wieje z niego ciepłe powietrze).

UWAGA

W myjni modułowej znajdują się łącznie 2 termowentylatory, po jednym wewnątrz obu połówek obudowy myjni. W każdym pulpicie sterującym znajduje się jedna grzałka.

Regularna wymiana filtra cyrkulacji antyzamarzaniowej

Wkład filtra cyrkulacji należy regularnie wymieniać w czasie pracy systemu cyrkulacji. Proces ten należy powtarzać co najmniej raz na tydzień. W przypadku szybszego zabrudzenia filtra (ocena wizualna stanu filtra lub zmniejszony strumień wody wypływający z lanc) należy wymieniać go częściej. Instrukcja wymiany wkładu filtra znajduje się TUTAJ

Pozostałe uwagi

 1. W przypadku myjni zasilanych olejem opałowym należy regularnie kontrolować poziom paliwa w zbiorniku zasilającym, nie wolno dopuścić do całkowitego opróżnienia instalacji, gdyż będzie to skutkować zamarznięciem posadzki oraz ryzykiem uszkodzenia kotła.
 2. Jeżeli temperatura jest niższa niż 0st C nie należy zakręcać głównego zaworu zasilającego myjnię w wodę, gdyż grozi to zamarznięciem myjni.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy systemu cyrkulacji antyzamarzaniowej należy w pierwszej kolejności sprawdzić stan filtra i zbiornika cyrkulacji.
 4. Podczas pracy systemu ogrzewania posadzki, płyta stanowiska mycia powinna być w pełni rozmrożona (wilgotna), bez lodu. W przypadku przemarznięcia płyty należy koniecznie wyłączyć dane stanowisko z użycia.
 5. Z podjazdów myjni należy regularnie i na bieżąco usuwać śnieg i lód oraz posypywać je piaskiem lub innym środkiem antypoślizgowym.
 6. Przy niskich temperaturach zewnętrznych, w czasie przeprowadzania czynności obsługowych myjni modułowej, należy minimalizować czas i ilość otwieranych drzwi, aby nie dopuścić do wychłodzenia wnętrza myjni.
 7. Raz w dziennie kontrolować czystość i drożność kieszeni na lance pod kątem zarówno zanieczyszczeń jak i oblodzenia. W przypadku pojawienia się któregokolwiek z wyżej wymienionych należy niezwłocznie usunąć przeszkodę.
 8. Raz dziennie kontrolować czy na manometrze umieszczonym na płycie czołowej kotła lub na instalacji centralnego ogrzewania wskazanie ciśnienia jest powyżej 1 bara. W przypadku zaobserwowania niższej wartości ciśnienia powiadomić serwis.


Last update: October 30, 2020 07:38:49

Comments