Skip to content

Wyświetlacz

Systemy promocji

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Finanse → Wyświetlacz

Oprogramowanie umożliwia ustawienie sposobu wyświetlania pozostałego czasu lub kredytów na wyświetlaczu myjni i odkurzacza (podłączonego do komputera myjni).

W tej zakładce można zmienic język komunikatów stanowiskowych w przypadku gdy na myjni zainstalowano wyświetlacze tekstowe oraz ustawienie języka rozmieniarki i wydrukowanych potwierdzeń transakcji.

Stanowiska

Wyswietlacz

Wyświetlacz w zależności od ustawień może wyświetlać pozostały czas lub kredyt.

Ustawienia sposobu wyświetlania:

Parametr Opis Uwagi
kredyt Wyświetla pozostały kredyt Skalowanie na podstawie wartości mnożnik i kropka
sekundy Wyświetla pozostały czas w sekundach Dla każdego programu czas może być inny, do momentu uruchomienia programu pokazywany jest wrzucony kredyt
minuty Wyświetla pozostały czas w minutach Dla każdego programu czas może być inny, do momentu uruchomienia programu pokazywany jest wrzucony kredyt
mm:ss Wyświetla pozostały czas w minutach i sekundach (kropka dzieli mm:ss) Dla każdego programu czas może być inny, do momentu uruchomienia programu pokazywany jest wrzucony kredyt
Parametr Opis Wartość domyślna
Mnożnik Parametr odpowiedzialny za skalowanie kredytu 100.000
Kropka Ustawinie położenia punktu dziesiętnego [00.00]
Niski kredyt Wartość kedytu poniżej której wyświetlacz miga wskazując kończoncy się kredyt 0.500

DEMO - parametr włącza lub wyłącza funkcję podświetlania przycisków w trybie oczekiwania na płatność (linijka świetlna)

Odkurzacz

Wyswietlacz

Dla odkurzaczy istnieje możliwość wyświetlania tylko pozostałego kredytu. Nie ma możliwości ustawienia pokazywania pozostałego czasu.

Parametr Opis Wartość domyślna
Mnożnik Parametr odpowiedzialny za skalowanie kredytu 100.000
Kropka Ustawinie położenia punktu dziesiętnego [00.00]

Język

Wyswietlacz

Język rozmieniarki ustawia język komunikatów na wyświetlaczach tekstowych i drukarce potwierdzeń.

Język

W przypadku myjni z wyświetlaczami tekstowymi, język tekstów zależy od języka rozmieniarki.


Last update: September 25, 2020 08:02:00

Comments