Skip to content

Podatki

Podatki

Ścieżka dostępu:

[ADMIN] Finanse → Podatki

podatki

Na tej stronie zebrano ustawienia związane z podatkami, tylko dla myjni które sa wyposażone w system fiskalizacji.

Zakładka Zamknięcie dnia pozwala wymusić przyciskiem Zamknij zamkniecie zmiany na drukarce fiskalnej (Konieczne co 24h).

Ta czynność może być wykonywana automatycznie po włączeniu funkji Auto-Włączony o określonej, ustawionej godzinie .

Przycisk Kasuj z zakładki Błąd usuwa alarmy zwiazane z niepoprawną pracą drukarki i wymusza ponowną jej inicjalizację.

Grupa podatkowa

Parametr Opis
1. VAT 10% Paragony drukowane na stawce 10%
2. VAT 18% Paragony drukowane na stawce 18%
3. VAT 0% Paragony drukowane na stawce 0%
4. Bez podatku Paragony drukowane bez stawki podatkowej

Last update: September 25, 2020 08:02:00

Comments