Skip to content

System operacyjny

System operacyjny

Niski stan wolnej pamięci DRAM

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
28 04 System Niski stan wolnej pamięci DRAM

Powód wystąpienia alarmu

Oprogramowanie myjni monitorując wydajność sterownika oraz wykorzystanie zasobów zarejestrowało spadek dostępnej pamięci operacyjnej (DRAM).

Czy myjnia działa?

Tak, ale zbyt długi czas reakcji na alarm może spowodować niekontrolowane wyłączenie się myjni.

Czynności do wykonania przez operatora

  1. Uruchom ponownie myjnie.
  2. W przypadku częstego pojawiania się tego błędu skontakuj się z serwisem.

**Wymagane ponowne uruchomienie myjni*

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
28 05 System Wymagane ponowne uruchomienie myjni

Powód wystąpienia alarmu

Oprogramowanie myjni do poprawnego działania wymaga ponownego uruchomienia.

Czy myjnia działa?

Tak, ale zbyt długi czas reakcji na alarm może spowodować niekontrolowane wyłączenie się myjni.

Czynności do wykonania przez operatora

  1. Uruchom ponownie myjnie.
  2. W przypadku częstego pojawiania się tego błędu skontakuj się z serwisem.

**Niepoprawnie zainstalowane oprogramowanie myjni (karta CF)*

Grupa Numer Kategoria Alarm Powiązane
28 06 System Niepoprawnie zainstalowane oprogramowanie myjni (karta CF)

Powód wystąpienia alarmu

Oprogramowanie myjni zostało niepoprawnie zainstalowane na nośniku (karta CompactFlash)

Czy myjnia działa?

Tak, ale zbyt długi czas reakcji na alarm może spowodować niekontrolowane wyłączenie się myjni.

Czynności do wykonania przez operatora

  1. Skontaktuj się z serwisem

Last update: November 6, 2020 12:31:23

Comments